Aanmelden nieuw lid

 

MACHTIGING voor een doorlopende SEPA incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Hoofddorpse Luchtvaartclub om doorlopend , doch eenmaal per jaar incasso opdrachten te sturen naar uw bank om de jaarlijkse contributie voor uw lidmaatschap bij de Hoofddorpse Luchtvaartclub van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij deze machtiging wordt door de Hoofddorpse Luchtvaartclub een Crediteurnr. en een Mandaatnr.’ verstrekt. Deze nummers worden op uw rekeningafschrift getoond. Het Crediteurnr is: NL47ZZZ405941590000, het Mandaat nr is: [uw lidmaatschapsnummer].00. Het lidmaatschapsnummer wordt na inschrijving aangemaakt en in de lidmaatschap bevestigingsbrief, alsmede op uw ledenpas vermeld.