Nieuws

1 apr 2019

Samenwerking (1 Aprilgrap 2019) 

In alle stilte heeft het bestuur de afgelopen maanden onderhandeld met KNVvl over een verregaande samenwerking.

Deze samenwerking tussen De HLC en Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart lijkt dan ook aanstaande. De onderhandelingen zijn geïnitieerd door bestuurslid Communicatie, die tot voor kort ook bestuurslid is geweest bij de KNVvl afdeling historische Luchtvaart. De gemeente Haarlemmermeer en onze buren zijn hierover ingelicht. Beiden zijn zeer positief gestemd en hebben aangegeven om de samenwerking te zullen steunen.

Er zullen veel veranderingen zijn. Naast het organisatorische zullen we ook te maken hebben met vliegtechnische veranderingen. In Juli komen technische afgevaardigden van de KNVvL naar Abbenes om alle veranderingen door te spreken. We denken aan een prioriteits behandeling van historische vliegtuigen met verbrandingsmotoren, en verregaande regelgeving om onze club de eerste in Europa te maken waar alleen met modellen wordt gevlogen die een waarheidsgetrouwe kopie zijn van de vliegtuigen van weleer.

Natuurlijk kan dit alleen als we ook een club worden die zich aan alle rechten en plichten commiteerd die de KNVvL van ons verlangt. Hierdoor zal het investeringsklimaat van de club voor enkele jaren op een lager pitje komen te staan.

Het bestuur, in de geest van de samenwerking met de KNVvL, overweegt om op onze club geen rokers meer als lid toe te laten. De leden die nu nog roken krijgen tot einde van dit seizoen de tijd om te stoppen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal het lidmaatschap gestopt worden.

Het bestuur geeft aan dat er tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering meer informatie zal zijn over de samenwerking en alle voorwaarden hiervan.

 

25 mrt 2019

Beste Leden,

Er heeft een tijdje een tafel gestaan bij de vliegspot. Dat leek in eerste instantie een aardig idee, maar er kleven wat nadelen aan waardoor we de tafel weer terug gezet hebben in de pits.

Voornaamste reden is dat de tafel werd gebruikt als een 2e pits en hierdoor bleven er veel mensen bij hangen. Soms stonden er meer dan 10 man bij de tafel. Dit heeft een aantal nadelen;

  • het hindert de vliegers
  • brandstofvliegers die in de pits starten kunnen niet meer inschatten of er mensen staan te wachten of alleen maar staan te keuvelen
  • verhoogd risico op letsel bij een verkeerde vliegbeweging.

Ik wil jullie er op attenderen dat de vliegspot alleen bedoeld is voor de vliegers en een eventuele helper.

Ook het starten en afstellen van een brandstofmotor op het veld ook graag zoveel mogelijk doen als er niemand staat te vliegen. 

Als vlieger is het lastig om je eigen model goed te horen als er vlak naast je een ander lid zijn of haar motor aan het afstellen is. 

Bedankt voor jullie begrip.

Namens het bestuur,

John Holleman

10 mrt 2019

Beste leden,

Gisteren is er over de Kagertocht ter hoogte van het clubhuis een loopbrug geplaatst.


De brug zal het makkelijker maken om na een onfortuinlijke buitenlanding je model op te halen.
De boot die we voorheen gebruikten was voor veel leden te onstabiel en gevaarlijk.
Het bestuur hoopt dat we op deze manier een bijdrage hebben geleverd in het veiliger maken van onze hobby.

Als er iemand een leuke naam heeft voor onze brug kan die gemeld worden aan de secretaris, het bestuur zal de beste kiezen en zorgen dat die op de brug komt.


Speciale dank gaat uit naar Andries die meegeholpen heeft bij de plaatsing van de brug.

 

13 feb 2019

Beste leden,

Zoals jullie wellicht weten organiseert de HLC elke jaar de Flightline. Dit is een vliegevenement van één dag waarbij er een aantal gastvliegers worden uitgenodigd om er samen een mooie vliegdag van te maken.

Dit jaar organiseren we de Flightline opnieuw, maar gaan we er een grootser evenement van maken. De Flightline vliegdag wordt het Flightline Vliegweekend!

Inderdaad, je leest het goed, de Flightline zal zijn vleugels uitslaan over een heel weekend.
Het blijft een clubevenement met gastvliegers op uitnodiging, maar we bieden ze nu ook de mogelijkheid tot kamperen op het veld.

Vele gasten hadden al meerdere malen aangegeven graag te willen overnachten omdat ze vaak van ver komen en ditmaal kunnen we dit faciliteren. We hebben gesproken met alle betrokken partijen en iedereen heeft zijn goedkeuring gegeven. We kunnen dus nu genieten van een mooi weekend vliegen met goed volk en prachtige kisten.

Ik benadruk dat het een clubevenement is en blijft. Iedereen mag gewoon lekker vliegen met wat hij wilt. Van schuimpie tot turbinejet, alles is welkom, zolang het maar binnen de geldende geluidnormen valt.

We houden geen show en het blijft laagdrempelig.

Tijdens het weekend wordt gezorgd voor eten en drinken voor een aantrekkelijke prijs.

Het kamperen is in principe gereserveerd voor de gasten omdat het aantal plekken niet te groot mag worden. Mochten er leden willen kamperen neem dan even contact op met het bestuur om de mogelijkheden te bespreken.

Rest mij nog om de datum te noemen waarop de Flightline gaat plaatsvinden:
Vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni 2019.

Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dat het een prachtig vliegweekend wordt!

 

John Holleman

Pagina's