Nieuws

6 nov 2021

Beste leden,

Op de HLC website, achter de login, kunt u onder het menu 'Clubinformatie'--> '*Bestuursverslagen' --> 'ALV 20 oktober 2021' alle documenten vinden die betrekking hebben op de Algemene ledenvergadering, gehouden op 20 oktober jl.

Ook zijn op de website, onder het menu 'HLC regelementen', het 'Veldregelement' en het 'Huishoudelijk regelement' geupdate naar aanleiding van de zaken die in de ALV zijn besproken. Op de eerste pagina van deze 2 stukken kunt u zien wat er is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

 

Aan het menu 'HLC regelementen' is ook het stuk toegevoegd 'De 10 Geboden van het vliegen bij de HLC'. Dit stuk geeft snel inzicht in wat wel en niet kan bij de HLC.

 

Namens het bestuur,

John Holleman
Secretaris de HLC

 

16 aug 2021

Beste vliegers, 

 

Zoals jullie wellicht bekend organiseren we jaarlijks een warbirddag. Een gezellige dag vliegen met alles wat er vloog ten tijden van de WW2. Dit doorgaans gezellige samenzijn is al een aantal keren uitgesteld vanwege slechte weersvoorspellingen.

Volgens onze eigen weerkundige John Holleman kan het komend weekend best weleens aardig weer worden. We zijn dan ook voornemens om zaterdag 21 augustus de warbirddag te houden. Jullie zijn hartelijk uitgenodigd om te komen vliegen en socializen met een hapje en een drankje! Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk WW2 vliegtuigen zouden zijn.

Uiteraard heeft niet iedereen dergelijke kisten in zijn collectie. Kom met iets anders is het devies!

 

Heb je ideeën om iets te organiseren of te laten zien of horen deze dag, voel je vrij even een mailtje te sturen. 

Hopelijk tot aanstaande zaterdag! 

 

Namens het bestuur, 

Roland Scheurwater 

7 jan 2021

Beste leden,

 

Allereerste de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Ik wil jullie graag langs deze weg informeren dat in de derde week van deze maand de jaarlijkse contributie middels incasso zal worden afgeschreven.

Contributie is dit jaar gelijk gebleven en is per lid 125 euro, voor jeugd en gezinsleden 62,50 euro.

Tot snel op het veld.

Uw Penningmeester,

Erik Koetsenruyter

 

25 mrt 2020

Beste Leden,

Gisteravond heeft het kabinet de maatregelen rondom de corona crisis verscherpt. Naar aanleiding hiervan moeten we jullie helaas het volgende mededelen:

Na lang wikken en wegen hebben we besloten het veld te sluiten tot 1 juni a.s.

Het was geen gemakkelijke beslissing. Iedereen wilde graag het veld openhouden en we hebben naar manieren gezocht om dit te realiseren. In theorie zou het mogen, maar het signaal wat we ermee af zouden geven is niet best.
Stel dat het mooi vliegweer is en er een grote rij auto’s geparkeerd zou staan. Dat is goed te zien vanaf de A44 en vanaf de dr. Heijelaan. Het signaal wat je afgeeft is dat er een stel asocialen de regels van de overheid aan hun laars lappen. En ook al zouden wij ons op het veld zeer gedisciplineerd aan de regels houden, de mensen die langsrijden hebben een heel ander beeld.
We zouden ook veel goodwill kunnen verspelen bij de Abbenessers. We krijgen veel hulp vanuit de gemeenschap bij bijvoorbeeld het organiseren van evenementen en dat kunnen we kwijt raken als we asociaal met z’n allen gaan staan te vliegen. 

Daarom is er geen ander besluit mogelijk dan het veld te sluiten. Deze naargeestige ziekte kunnen we op deze manier (in ieder geval op het vliegveld) niet krijgen of doorgeven. We moeten als club meedoen met de bestrijding van dit virus. Het mes moet deze ronde in eigen vlees. Jammer maar noodzakelijk. 

 

N.B. Voor diegenen die toch gaan vliegen op het veld zal een royement de prijs zijn. 
Ook dit is een stevige maatregel, maar wij denken dat dit nodig is.

Ik wens iedereen veel wijsheid toe en blijf vooral gezond. Dat is het allerbelangrijkste. Die 2 maanden komen we ook wel weer door. We gaan er van uit dat we elkaar weer zien na 1 juni en dan gaan de motoren weer ronken en de electro’s weer zoemen.

Namens het bestuur,

Roland Scheurwater & John Holleman

 

6 jan 2020

clubgenoten,

Afgelopen zaterdag was de traditionele nieuwjaars receptie. 

Zo'n 35 leden hadden een gezellige middag onder het genot van een hapje en drankje. 

Er werden belevenissen verteld, plannen gesmeed etc. Zover het zich laat aanzien wordt het een mooi jaar! 

Pagina's