16 jul 2018

Jetvliegen tot nader order verboden i.v.m. aanhoudende droogte

Geplaatst door Thom de Roode

Geachte piloten, 

Met dit bericht wil ik graag de aandacht vestigen op de aanhoudende droogte en het hierdoor ontstane brandgevaar.
Als bestuur stellen we daarom de volgende maatregelen:

Het Jetvliegen met brandstof turbine’s op ons veld is per direct tot nader order verboden. 

Een brand in naastgelegen gewassen (bijv. door een buitenlanding of crash) kan desastreuze gevolgen hebben voor onze buren en daardoor indirect onze club schaden. Roken is alleen toegestaan op het terras.

Ga nog zorgvuldiger om met LiPo’s. Onderstaande link laat zien dat ook het gebruik van lipo accu’s vrijwel onmiddellijk een brand veroorzaakt.

https://www.nu.nl/241192/video/drone-stort-neer-en-veroorzaakt-brand-in-colorado.html

Wellicht is het voor de dronevliegers handig als ze even niet boven het gortdroge koren vliegen.
Het naastgelegen veld wat jullie nu gebruiken voor het dronevliegen is bij calamiteiten toegankelijker om eventuele brandjes te blussen (brandblusser staat in de kantine). De voorzichtigheid geldt uiteraard ook voor de andere elektrovliegers. 

Deze maatregel in de vakantieperiode vraagt om jullie aller begrip. Niet leuk maar noodzakelijk. 

 

Namens het bestuur,

Roland Scheurwater