1 apr 2019

Ingelaste ALV - Samenwerking (1 Aprilgrap 2019)

Geplaatst door Erik Koetsenruyter

Samenwerking (1 Aprilgrap 2019) 

In alle stilte heeft het bestuur de afgelopen maanden onderhandeld met KNVvl over een verregaande samenwerking.

Deze samenwerking tussen De HLC en Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart lijkt dan ook aanstaande. De onderhandelingen zijn geïnitieerd door bestuurslid Communicatie, die tot voor kort ook bestuurslid is geweest bij de KNVvl afdeling historische Luchtvaart. De gemeente Haarlemmermeer en onze buren zijn hierover ingelicht. Beiden zijn zeer positief gestemd en hebben aangegeven om de samenwerking te zullen steunen.

Er zullen veel veranderingen zijn. Naast het organisatorische zullen we ook te maken hebben met vliegtechnische veranderingen. In Juli komen technische afgevaardigden van de KNVvL naar Abbenes om alle veranderingen door te spreken. We denken aan een prioriteits behandeling van historische vliegtuigen met verbrandingsmotoren, en verregaande regelgeving om onze club de eerste in Europa te maken waar alleen met modellen wordt gevlogen die een waarheidsgetrouwe kopie zijn van de vliegtuigen van weleer.

Natuurlijk kan dit alleen als we ook een club worden die zich aan alle rechten en plichten commiteerd die de KNVvL van ons verlangt. Hierdoor zal het investeringsklimaat van de club voor enkele jaren op een lager pitje komen te staan.

Het bestuur, in de geest van de samenwerking met de KNVvL, overweegt om op onze club geen rokers meer als lid toe te laten. De leden die nu nog roken krijgen tot einde van dit seizoen de tijd om te stoppen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal het lidmaatschap gestopt worden.

Het bestuur geeft aan dat er tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering meer informatie zal zijn over de samenwerking en alle voorwaarden hiervan.