9 aug 2018

Geluidsoverlast

Geplaatst door Erik Koetsenruyter

Beste leden,

Om maar met de deur in huis te vallen, we hebben een klacht gehad van omwonenden.

Het gaat om geluidsoverlast van onze (brandstof) vliegtuigen. De buren geven aan dat er buiten onze vliegcirkel wordt gevlogen en met meerdere vliegtuigen tegelijk.

 

Nu kunnen wij als bestuur natuurlijk niet alles controleren wat er op het veld gebeurt maar kunnen ons wel voorstellen dat er een aantal factoren kunnen meespelen bij de ervaring van de buren:

  • Het is al weken goed vliegweer en er wordt dus ook meer gevlogen
  • Er zijn een aantal leden die naast hun elektro vliegtuig ook een brandstofvliegtuig hebben aangeschaft
  • Door de plaatsing van de nieuwe elektriciteitsmasten vliegen we wellicht (bewust of onbewust) meer parallel aan deze masten (en dus vaker in de richting van de buren ringvaartzijde)

Aan de eerste 2 factoren kunnen we niets doen, we kunnen wel proberen om bewuster te zijn van onze vliegbewegingen en juist net iets minder korte baan te vliegen.

Verder willen jullie wijzen op enige algemene vliegregels m.b.t. tijden, aantal vliegtuigen in de lucht en vliegcirkel zoals ook in ons veldreglement in detail terug te lezen zijn:

Vliegen mag op maandag tot en met zondag van 9:00 uur tot 22:00 uur alleen met goedgekeurde modellen
Het aantal vliegtuigen met verbrandingsmotor dat tegelijk in de lucht mogen zijn is beperkt:
        Van 10:30 uur tot 19:00 uur max. 4 modelluchtvaartuigen
        Van 19:00 uur tot 21:30 uur max. 2 modelluchtvaartuigen
        Voor jetvliegtuigen geldt een maximum van 4 vlieguren van 10:30 uur tot 19:00 uur
Verder is onze vliegcirkel 250 m waarvan in het hieronder aangegeven rode gebied niet mag worden gevlogen

 

We gaan er als bestuur vanuit dat iedereen verstandig is en bovenstaande ter harte neemt

Namens het bestuur,

Erik Koetsenruyter