20 apr 2023

Er is gestart met het groot onderhoud van het toegangspad naar de club

Geplaatst door Erik Koetsenruyter

 

Goed nieuws voor de leden van modelclub HLC!

Er is gestart met het groot onderhoud van het toegangspad naar de club. Dit betekent dat het pad binnenkort weer in goede staat zal verkeren en veilig begaanbaar zal zijn voor alle bezoekers.

Het onderhoud omvat verschillende werkzaamheden, waaronder het verwijderen van onkruid en andere vegetatie, het herstellen van beschadigde delen van het pad en het aanbrengen van nieuwe verharding. Ook zal er gezorgd worden voor goede drainage, zodat het pad niet snel zal overstromen bij regenval.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 1.5 weken in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het kan zijn dat er tijdelijk enige overlast is voor de omgeving, maar de club doet er alles aan om dit tot een minimum te beperken.

We raden alle leden aan om tijdens de werkzaamheden extra voorzichtig te zijn  Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de werkzaamheden en volg eventuele aanwijzingen van de medewerkers op.

Al met al is dit groot onderhoud van het toegangspad naar de modelclub HLC goed nieuws voor alle bezoekers. We kijken uit naar een veilig en goed begaanbaar pad, zodat we weer optimaal kunnen genieten van de activiteiten van de club.

Namens het bestuur en de Pad commisie,

Erik Koetsenruyter