6 nov 2021

Documenten ALV online

Geplaatst door Erik Koetsenruyter

Beste leden,

Op de HLC website, achter de login, kunt u onder het menu 'Clubinformatie'--> '*Bestuursverslagen' --> 'ALV 20 oktober 2021' alle documenten vinden die betrekking hebben op de Algemene ledenvergadering, gehouden op 20 oktober jl.

Ook zijn op de website, onder het menu 'HLC regelementen', het 'Veldregelement' en het 'Huishoudelijk regelement' geupdate naar aanleiding van de zaken die in de ALV zijn besproken. Op de eerste pagina van deze 2 stukken kunt u zien wat er is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

 

Aan het menu 'HLC regelementen' is ook het stuk toegevoegd 'De 10 Geboden van het vliegen bij de HLC'. Dit stuk geeft snel inzicht in wat wel en niet kan bij de HLC.

 

Namens het bestuur,

John Holleman
Secretaris de HLC

 


 


Honden- en Kattenvoeding