Algemeen

Welkom bij de Hoofdorpse Luchtvaartclub.

De HLC is opgericht op 16 maart 1977 en bestaat maximaal uit 180 leden.
De club heeft een eigen clubhuis in Abbenes aan het Dr. Heijepad 122.
Elke woensdagavond is daar een clubavond waar iedereen welkom is.

Iedere club of vereniging heeft actieve en minder actieve leden. Binnen de HLC wordt geen onderscheid gemaakt tussen de leden, iedereen heeft dezelfde rechten en plichten en iedereen wordt gelijk behandeld.

Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee of meer gewone bestuursleden. Het aantal bestuursleden moet te allen tijde oneven zijn. Ieder bestuurslid wordt voor twee jaar gekozen en kan aan het eind van de twee jaar aangeven of hij herkiesbaar is.

Naast het bestuur kennen we ook een aantal bijzondere functies zoals:

  • terreincommissarissen
  • materiaalbeheerder
  • veldonderhouders
  • evenementcommissieleden
  • cateraars.

Deze functies worden door enthousiaste leden uitgevoerd op basis van vrijwiligheid en betrokkenheid bij de vereniging

Wij nodigen je uit om een keer langs te komen op een woensdagavond. De koffie staat klaar!